Obuka za dvadeset preduzetnica i pet preduzetnika koji su spremni da započnu ili unaprede svoju poslovnu ideju biće održana od 16. do 18. juna 2017. godine u hotelu “Sunčani breg” u Vrdniku.

Program unapređenja ekonomskog položaja žena i muškaraca putem podrške u vidu obuka i edukacija iz oblasti preduzetništva i pružanja pomoći u započinjanju ili razvijanju poslovne ideje, pod nazovom “Akademija veština”, predstavlja nov program Zavoda za ravnopravnost polova koji ima za cilj da animira i ohrabri žene i muškarace koji su na početku bavljenja preduzetništvom ili se bave istim tipom delatnosti da se udruže, ojačaju svoje kapacitete i na taj način lakše izađu na tržište.

Edukacija će obuhvatiti teme kao što su odabir poslovne ideje, priprema biznis i marketing plana, izvori finansiranja, upravljanje poslom, vremenom i novcem itd.

Kao nastavak ovog programa, nakon edukacije je predviđeno angažovanje marketinških agencija koje će odabrati najuspešnije poslovne ideje polaznika i polaznica obuke, osmisliti strategiju i medijsku kampanju i na taj način učiniti proizvode i usluge vidljivim na tržištu.