Zavod za ravnopravnost polova i u 2015. godini  kreira obuke žena u oblasti organske proizvodnje. Ideja  je da pokrenemo otvorene škole  edukacije, specifične za pojedine regione Vojvodine, a istovremeno primere dobre prakse.

U subotu 27. juna 2015. godine, članice i članovi Centra za organsku proizvodnju iz Selenče  i proizvođači/proizvođačice posetile su  farmu porodice Lelea koja se nalazi u Torku.

U nedelju, 28. juna 2015. godine u okviru istog projekta organizovana je poseta i edukacija na dve lokacije, u Irigu i Banstolu. Pomenute lokacije posetilo je 25 organskih proizvođača/proizvođačica.

Domaćica u Torku, Marijana Lelea upoznala je prisutne sa razvojnim putem svog gazdinstva, i širom otvorila vrata svoje bio-bašte u kojoj se nalazi mnogo biljnih vrsta i sorti, taj broj iznosi približno 100. Polaznicima škole objasnila je na koji način gaji svoje biljke, kako ih štiti od bolesti, štetočina i korova, i kako primenjuje uzgojni sistem „biljke prijatelji“ i plodored. Proizvođačima/proizvođačicama su naročito bile zanimljive biljne vrste i sorte koje su autohtone i davno zaboravljene, a koje se u bašti nalaze u velikom broju.

Porodica Lelea gaji ogromnu ljubav prema organskoj poljoprivredi, intenzivno se bavi ovim vidom proizvodnje nekoliko godina i uspeli su da razviju jedan tip agro-eko turizma.Upravo iz tog razloga, proizvođačima/cama predstavljaju veoma dobar primer kako primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dodati novu, višu vrednost.

U Irigu su domaćini bile dve porodice: Sanda i Lazar Klještanović i Verica i Nurdin Mujkanović, vlasnici organskih voćnih zasada oraha, kajsije i jabuke. Pored uvodnog teorijskog dela gde su polaznike škola upoznali sa svojim gazdinstvom i voćnjakom, posetiocima su kroz praktični deo objasnili koji je njihov način i tehnologija proizvodnje.

Prisutni su obišli zasade, naučili kako se zateže žica u voćnjaku, kako i čime se vrši vezivanje sadnica, kako uraditi zelenu rezidbu i prorediti plodove, koja je uloga feromonskih klopki, kao i kako proizvode brati, pakovati i prodati. Domaćini su se izuzetno trudili da pruže posetiocima što više informacija edukativnog sadržaja. Vladalo je veliko interesovanje u toku trajanja škole, i polaznici/polaznice su zasigurno mnogo toga naučili.

Nakon održane edukacije u oblasti organskog voćarstva, učesnici/učesnice otvorenih škola uputili su se ka selu Banstol, gde su se upoznali sa Marijanom Hemun, vlasnicom i domaćicom seoskog turističkog domaćinstva „Banstolka“. Marijana je pre nekoliko godina počela da se bavi tradicionalnom proizvodnjom i od korpice trešanja danas je prerasla u ozbiljnog proizvođača i prerađivača sa razvijenim domaćinstvom u etno stilu koje pruža usluge hrane, boravka i bogat turistički sadržaj. Na svom domaćinstvu proizvodi i nudi široku paletu tradicionalnih proizvoda, kao što su slatko od različitih voćnih vrsta, rakija, pekmezi, džemovi, sokovi, kao i proizvod po kome je vlasnica poznata i koji je dobitnik brojnih nagrada i priznanja.

„Banstolka“ služi kao veoma dobar primer svima onima, kojima organska proizvodnja predstavlja životni poziv i osnovni ili dodati izvor dohodka. Kroz unapređenje sopstvene proizvodnje, iskorišćavanjem turističkih kapaciteta životne sredine u kojoj se proizvođač nalazi, i neizmernim trudom i zalaganjem, od proizvođača sirovina može se postati ozbiljan konkurent ostalim farmama i reprezent sopstvenog gazdinstva i proizvoda u oblasti organske proizvodnje i ruralnog turizma.