Danas su u Zavodu za ravnopravnost polova predstavnicima udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine uručeni ugovori o korišćenju sredstava za realizaciju projekata u oblasti unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti.

Sredstva su dodeljena na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2023. godini, sa ciljem povećanja vidljivosti i profitabilnosti preduzetničkih aktivnosti žena sa sela, kao i sprovođenja obuka i edukativnih programa za unapređenje znanja i veština kojima se povećava zapošljivost i samozapošljivost žena.

Finansijsku podršku na osnovu konkursa, u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 miliona dinara, dobilo je 32 udruženja građana kojima je na ovaj način omogućena realizacija aktivnosti u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Pri odabiru projekata za finasiranje, prioritet su imali oni programi koji doprinose promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti, odnosno Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, koja kao jednu od preporuka navodi i saradnju institucija i civilnog sektora, u smislu jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koji se posmatraju kao partneri u sprovođenju politike jednakih mogućnosti i kreiranja novih javnih politika.