Данас су у Заводу за равноправност полова  представницима удружења грађана са територије АП Војводине уручени уговори о коришћењу средстава за реализацију пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности.

Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у АП Војводини у 2023. години, са циљем повећања видљивости и профитабилности предузетничких активности жена са села, као и спровођења обука и едукативних програма за унапређење знања и вештина којима се повећава запошљивост и самозапошљивост жена.

Финансијску подршку на основу конкурса, у укупном износу од 4.500.000,00 милиона динара, добило је 32 удружења грађана којима је на овај начин омогућена реализација активности у области унапређења родне равноправности у својим локалним заједницама.

При одабиру пројеката за финасирање, приоритет су имали они програми који доприносе промовисању и примени Закона о родној равноправности, односно Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, која као једну од препорука наводи и сарадњу институција и цивилног сектора, у смислу јачања капацитета невладиних организација који се посматрају као партнери у спровођењу политике једнаких могућности и креирања нових јавних политика.