Завод за равноправност полова у оквиру својих програмских активности, које се баве унапређењем родне равноправности и смањивањем родног јаза у области економије, расписује јавни позив за учешће у програму едукације и унапређења вештина жена предузетница под називом: Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“.

Подаци о положају жена предузетница указали су на чињеницу да се жене у предузетништву и даље налазе у неравноправном положају у односу на мушкарце и да се суочавају са разним облицима дискриминације. Жене такође изражавају потребу за континуираним едукацијама, стручним усавршавањима и развијањем додатних вештина с обзиром на специфичности женског предузетништва.

Имајући ове податке у виду, Завод за равноправност полова осмислио је програм едукације тако да у форми дводневног сусрета заинтересованим полазницама пружи информације на следеће теме:

Женско предузетништво – У оквиру ове теме указаћемо на специфичности женског предузетништва, и делатности у којима се жене највише остварују, осврнућемо се на његов историјат и анализирати тренутну ситуацију, као и изазове који га прате. Такође ћемо размотрити неопходне компетенције за успешно вођење посла, истражићемо изворе финансирања и сагледати актуелне трендове пословања. Ове теме ће омогућити учесницама да стекну шири контекст и перспективу о улози жена у пословном свету, да препознају своје снаге и слабости, као и да предвиде могуће препреке на путу ка успеху.

Правна регулатива и финансијско управљање – У оквиру ове теме бавићемо се  законским оквиром који регулише пословање предузетника, практичним аспектима покретања посла (процес регистрације), пореским системом и пореским обавезама као и финансијским управљањем. Усвојена знања ће омогућити предузетницама  да препознају и реагују на изазове који се могу појавити током вођења сопственог посла, да ускладе своје пословање са релевантним законима и прописима као и да искористе прилике за раст и развој својих предузећа. Такође, предузетнице ће моћи лакше да правилно планирају своје финансије и избегну непредвиђене трошкове као и да правилно анализирају перформансе свог пословања и идентификују области за побољшање.

Дигитални маркетинг – У оквиру овог модула обрадићемо теме као што су основе дигиталног маркетинга и његова улога у савременом пословању, интернет маркетинг стратегије, маркетинг на друштвеним мрежама (стратегије, садржај и ангажовање публике), имејл маркетинг, праћење и мерење ефикасности маркетинштких активности. Разумевање основа дигиталног маркетинга омогућиће предузетницама да користе онлајн канале како би ефикасно комуницирале са својом циљном групом и повећале видљивост свог бренда на интернету.

Припрема пословног плана – у овом делу радиће се на прецизном опису пословања, производа и услуга, креирању маркетинг плана, дефинисању тржишта, циљне групе купаца и/или корисника услуга, конкуренције, план производње и финансијски план-пројекција прихода, расхода, добити, кеш флов и друго). Разрада овог дела пословног плана омогућава предузетницама да јасније дефинишу своје пословне циљеве и стратегије за постизање тих циљева као и да боље разумеју своје тржиште и конкуренцију и прилагоде своје производе/услуге потребама тржишта. Такође ће им омогућити да јасније сагледају финансијску одрживост свог пословног подухвата и да идентификују кључне тачке на којима могу унапредити свој план. Кроз овај део пословног плана, предузетнице стичу дубље разумевање финансијских аспеката свог пословања и способност да планирају буџет, управљају трошковима и предвиде приходе.

Циљ програма је пружити институционалну подршку женама које су на почетку бављења предузетништвом, али и оним које већ имају искуство и које желе да унапређују своја знања. Циљ је подржати личне иницијативе, иновације и индивидуалност јер су управо ово кључни родни аспекти предузетништва и узроци родно условљених разлика у предузетништву.

Право учешћа има жене и девојке предузетнице са територије АП Војводине које желе да отпочну свој бизнис или се већ баве предузетништвом.

Број пријава на едукацију је ограничен. У случају велике заинтересованости, предност при одабиру имаће кандидаткиње које се баве социјалним предузетништвом (односно оне које воде и/или су оснивачице социјалног предузећа, предузетнице из руралних крајева и start-up предузетнице (оне које послују до 3 године).

Трошкове превоза, смештаја, исхране и едукативног материјала за полазнице едукације сноси Завод за равноправност полова.

Програм ће бити реализован у форми дводневне обуке 10. и 11. јуна 2024. године (од 10-18 часова). О месту одржавања биће обавештене само оне кандидаткиње који уђу у избор.

Рок за подношење пријава: 3. јун 2024. године.

Пријава се врши путем следећег линка:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCZU7gpqja3MN-YFYUradnNYydCQBt1s7j7EOUkuL5ESRj_w/viewform

За све додатне информације можете позвати на 021/66 15 177, 66 15 133 или писати на мејл: zavod@ravnopravnost.org.rs