U skladu sa odlukom direktorke Zavoda za ravnopravnost polova, rok za prijavu na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finasiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti produžen je do 1. novembra 2023. godine.

Sve informacije u vezi sa pravom i uslovima učešća na konkursu, mogu se dobiti ovde