Zavod za ravnopravnost polova raspisao je 14.07.2021. godine Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu iznose 25 miliona dinara.

Rok za prijavu na Konkurs je 15. septembar 2021. godine.

О uslovima učešća i obaveznoj dokumentaciji možete se informisati оvde.