zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Јавни конкурси

13.11.2019.
Конкурс за подстицање сопственог бизниса – РОК 21. НОВЕМБАР 2019.

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Oбразац за наративни извештај
Oбразац за финансијски извештај


1.10.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом  – РОК 15. НОВЕМБАР 2019.

Oдлука о расписивању Конкурса
Конкурс за куће
Oбавештење о обради података о личности
Oбразац пријаве
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2019.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Kонкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Oбразац за пријаву
Oдлука о публиковању радова – 3.09.2019.


05.06.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Oдлука о расписивању Конкурса
Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Образац за наративни извештај о пројекту
Образац за финансијски извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава – 27.06.2019.

_____________________________________________________________________________________________________________

6.02.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве на конкурс
Правилник о додели бесповратних средстава брачним паровима
Допуна Конкурс за куће – 14.02.2019.
Допуна Правилника о условима за доделу средстава – 14.02.2019.
Одлука о додели средстава – 04.06.2019.

_____________________________________________________________________________________________________________

10.04.2019.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели бесповратних средстава

_____________________________________________________________________________________________________________

6.02.2019.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс
Oбразац пријаве за конкурс
Правилник за конкурсе
Образац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројектa
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________________________

21.11.2018.
Конкурс за подстицање сопственог бизниса

Oдлука о расписивању конкурса
Kонкурс за подстицање сопственог бизниса
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели средстава – 13.12.2018.


05.07.2018.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Правилник о раду Комисије
Одлука о додели средстава – 26.10.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 07.11.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 29.11.2018.
Измена и допуна одлуке о додели средстава – 4.12.2018.


21.09.2018.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине 

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве
Правилник
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели бесповратних средстава


17.09.2018.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Koнкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Oдлука о избору радова за публиковање


6.06.2018.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник
Образац за финансијско извештавање
Образац за наративни извештај
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


1.03.2018.
Kонкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији на АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Oбразац за пријаву
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Правилник о раду Комисије за доделу кућа
Одлука о додели средстава за куповину кућа на селу
Измена и допуна Oдлуке о додели средстава за куповину кућа на селу I
Измена и допуна Одлуке о додели средстава за куповину кућа на селу II


07.02.2018.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Oбразац за извештај о реализацији пројекта
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Одлука о додели средстава
Oдлука о исправци одлуке о додели бесповратних средстава


27.12.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Измена и допуна Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Образац пријаве за учеснике и учеснице конкурса
Образац пријаве за продавце кућа
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Измене и допуне Правилника о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Одлука о додели средстава брачним паровима за куповину сеoских кућа – 7.12.2017.
Измена и допуна Одлуке о додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 15.12.2017.
Измена и допуна Одлуке o додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 27.12.2017.


12.10.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Образац за наративни извештај
Образац за финансијски извештај

Табела пристиглих пројеката на Конкурс
Предлог Одлуке о додели средстава – 6.10.2017.
Oдлука о додели средстава – 12.10.2017


31.08.2017.
Конкурс за публиковање радова о родној равноправности

Kонкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Одлука о изменама и допунама Правилника
Oдлука о именовању Савета за издавачку делатност
Mилица Тодоровић – чланица Савета (биографија)
Mилка Ђукућ – чланица Савета (биографија)
Kсенија Милић – чланица Савета (биографија)

Oдлука о избору радова за публиковање – 9.10.2017.
Oбразложење Савета за издавачку делатност о избору радова за публиковање

_______________________________________________________________________________________________

14.06.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Oбразац за наративни извештај
Oбразац за финансијски извештај
Oдлука о додели средстава


01.03.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана / удружењима жена за финансирање пројеката у циљу унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Конкурс
Образац за пријаву
Образац за извештај по конкурсу
Oдлука о додели средстава


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08.2016.
Конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Конкурс
Правилник о издавачкој делатности

Образац за пријаву
Oдлука о публиковању радова


19.04.2016.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Образац за пријаву
Одлука о додели средстава


14.04.2016.
Конкурс за медиjско извештавање о насиљу над женама и насиљу у породици

Конкурс
Одлука о додели средстава


10.07.2015.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава
Конкурс
Образац за пријаву

Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 02.06.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 26.05.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 04.04.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 05.02.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 20.01.2016.
Одлука о додели бесповратних средстава брачним паровима 15.01.2016.
Инструкције за добитнике средстава по одлуци број 8/2016


10.07.2015.
Јавни конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Kонкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности
Oдлука о публиковању радова


30.03.2015.
Јавни конкурс и исправка за доделу бесповратних средстава удружењима жена на територији АП Војводине за финансирање предузетничких иницијатива у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Исправка конкурса
Одлука о додели средстава


13.11.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о додели бесповратних средстава
Одлука о додели средстава
Измена и допуна одлуке


22.10.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање предузетничких иницијатива жена у руралним срединама на територији АП Војводине

Конкурс
Одлука о додели средстава


04.08.2014.
Јавни конкурс за финансирање пројеката у области повећања туристичког потенцијала сеоских женских организација – Упознајмо Војводину

Конкурс
Oдлука о додели средстава


07.03.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.08.2013.
Јавни конкурс за суфинансирање набавке опреме или уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.07.2013.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава