zavod.ravnopavnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Јавни конкурси

 

21.09.2018.
Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине 

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Образац пријаве
Правилник
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Oбразац за наративни извештај о пројекту
Листа вредновања и рангирања пријава
Oдлука о додели бесповратних средстава


17.09.2018.
Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности

Koнкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Oдлука о избору радова за публиковање


6.06.2018.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Одлука о расписивању конкурса
Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник
Образац за финансијско извештавање
Образац за наративни извештај
Листа вредновања и рангирања пријава
Одлука о додели средстава


1.03.2018.
Kонкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији на АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Oбразац за пријаву
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Правилник о раду Комисије за доделу кућа
Одлука о додели средстава за куповину кућа на селу
Измена и допуна Oдлуке о додели средстава за куповину кућа на селу I
Измена и допуна Одлуке о додели средстава за куповину кућа на селу II


07.02.2018.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Oдлука о расписивању конкурса
Конкурс
Kонкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова
Oбразац за извештај о реализацији пројекта
Oбразац за финансијски извештај о пројекту
Oдлука о додели средстава
Oдлука о исправци одлуке о додели бесповратних средстава


27.12.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
Измена и допуна Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Образац пријаве за учеснике и учеснице конкурса
Образац пријаве за продавце кућа
Правилник о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Измене и допуне Правилника о раду Комисије за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом
Одлука о додели средстава брачним паровима за куповину сеoских кућа – 7.12.2017.
Измена и допуна Одлуке о додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 15.12.2017.
Измена и допуна Одлуке o додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа – 27.12.2017.


12.10.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

Конкурс
Конкурсни образац пријаве
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Образац за наративни извештај
Образац за финансијски извештај

Табела пристиглих пројеката на Конкурс
Предлог Одлуке о додели средстава – 6.10.2017.
Oдлука о додели средстава – 12.10.2017


31.08.2017.
Конкурс за публиковање радова о родној равноправности

Kонкурс
Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова
Одлука о изменама и допунама Правилника
Oдлука о именовању Савета за издавачку делатност
Mилица Тодоровић – чланица Савета (биографија)
Mилка Ђукућ – чланица Савета (биографија)
Kсенија Милић – чланица Савета (биографија)

Oдлука о избору радова за публиковање – 9.10.2017.
Oбразложење Савета за издавачку делатност о избору радова за публиковање

_______________________________________________________________________________________________

14.06.2017.
Koнкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

Kонкурс
Kонкурсни образац пријаве
Oбразац за наративни извештај
Oбразац за финансијски извештај
Oдлука о додели средстава


01.03.2017.
Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана / удружењима жена за финансирање пројеката у циљу унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине

Конкурс
Образац за пријаву
Образац за извештај по конкурсу
Oдлука о додели средстава


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08.2016.
Конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Конкурс
Правилник о издавачкој делатности

Образац за пријаву
Oдлука о публиковању радова


19.04.2016.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Образац за пријаву
Одлука о додели средстава


14.04.2016.
Конкурс за медиjско извештавање о насиљу над женама и насиљу у породици

Конкурс
Одлука о додели средстава


10.07.2015.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава
Конкурс
Образац за пријаву

Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 02.06.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 26.05.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 04.04.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 05.02.2016.
Измена и допуна одлуке о додели бесповратних средстава 20.01.2016.
Одлука о додели бесповратних средстава брачним паровима 15.01.2016.
Инструкције за добитнике средстава по одлуци број 8/2016


10.07.2015.
Јавни конкурс за публиковање истраживачких резултата и радова о родној равноправности

Kонкурс
Образац за пријаву
Правилник о издавачкој делатности
Oдлука о публиковању радова


30.03.2015.
Јавни конкурс и исправка за доделу бесповратних средстава удружењима жена на територији АП Војводине за финансирање предузетничких иницијатива у области органске пољопривредне производње

Конкурс
Исправка конкурса
Одлука о додели средстава


13.11.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Конкурс
Правилник о додели бесповратних средстава
Одлука о додели средстава
Измена и допуна одлуке


22.10.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање предузетничких иницијатива жена у руралним срединама на територији АП Војводине

Конкурс
Одлука о додели средстава


04.08.2014.
Јавни конкурс за финансирање пројеката у области повећања туристичког потенцијала сеоских женских организација – Упознајмо Војводину

Конкурс
Oдлука о додели средстава


07.03.2014.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.08.2013.
Јавни конкурс за суфинансирање набавке опреме или уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису

Конкурс
Одлука о додели средстава


08.07.2013.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање пројеката у области информатичке обуке

Конкурс
Одлука о додели средстава