Gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač na potpisivanju ugovora

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 16. decembra 2022. godine ugovore sa gradonačelnicima, predsednicima opština i predstavnicima/ama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje izrade novog Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP) na teritoriji svojih opština i gradova, kao i za finansiranje realizacije aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova.

Bespovratna sredstva za izradu novog LAP-a u iznosu od 3.396.750,00 dinara dobile su opštine Žabalj, Beočin, Kikinda, Srbobran, Bač, Inđija, Sremski Karlovci, Bečej, Sombor i opština Titel, dok je 2.649.000,00 dinara izdvojeno za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova opština Novi Bečej, Kula, Bečej, Opovo, Novi Kneževac, Bačka Palanka, Šid, Čoka i Apatin.

Lokalni akcioni plan kao instrument javne politike na lokalnom nivou ima višestruke koristi za zajednicu jer ona, kao i njeni organi i drugi subjekti u zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mere koje lokalna zajednica i drugi subjekti zajedno preduzimaju u skladu sa konkretnim potrebama svoje sredine, a sve u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranja jednakih mogućnosti za realizaciju njihovih prava. Sam proces planiranja u kome učestvuju različiti akteri i akterke doprinosi boljem funkcionisanju zajednice, unapređuje komunikaciju i koordinaciju institucija, saradnju sa civilnim sektorom, uključuje građanke i građane, i na taj način se povećava odgovornost za sprovođenje mera i aktivnosti i transparentnije izdvajanje i trošenje sredstava iz budžeta.

Jelena Šušak, pomoćnica predsednice opštine Beočin, opštine koja je dobila sredstva za izradu Lokalnog akcionog plana rekla je da se pokazalo da se bez strateških dokumenata koje bi lokalna samouprava trebalo da ima u svakoj oblasti, realizacija aktivnosti na kraju svede na entuzijazam pojedinca ili pojedinke. „Veoma je važno da svi akteri i akterke i sve institucije deluju zajedno i preuzimaju odgovornost, svako u svom delu mogućnosti i uticaja kada je u pitanju unapređenje položaja žena i muškaraca u lokalnoj sredini.”

Jelena Šušak, pomoćnica predsednice opštine Beočin

U skladu sa prepoznatim problemima u konkretnoj lokalnoj zajednici i u skladu sa nadležnostima i mogućnostima same lokalne samouprave, za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova, opštine su izabrale sledeće ciljeve: prevencija i unapređenje bezbednosti putem informisanja javnosti o rodno zasnovanom nasilju (Novi Bečej i Čoka); edukacija seoskih žena i promocija zdravstvene zaštite žena (Opovo); promocija rezultata i dostignuća žena na lokalnom nivou i finansiranje opreme za žene preduzetnice (Novi Kneževac); edukacija stanovnika/ca opštine iz ruralnih sredina i roditelja devojčica uzrasta 12-14 godina o značaju HPV vakcine (Bačka Palanka); unapređenje usluga socijalne zaštite kroz meru unapređenja bezbednosti u zajednici i prevencija nasilja (Apatin) i drugi.

Željka Jarić, šefica Odseka za lokalni ekonomski razvoj opštine Šid sa direktorkom Zavoda

Šid je opština koja je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Zavoda u 2021. godini izradila strateški dokument u oblasti unapređenja položaja žena. Svoju opredeljenost da nastavi sa aktivnostima na ovom polju pokazala je učestvovanjem na konkursu Zavoda za realizaciju aktivnosti iz aktuelnog LAP-a.
„Opština Šid će realizovati aktivnosti u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, zaštite i prava omladine u srednjim školama, promocije prava osoba sa invaliditetom i druge aktivnosti kojima se podiže svest javnosti o značaju rodne ravnopravnosti“ – rekla je prilikom potpisivanja ugovora Željka Jarić, šefica odseka za Lokalni ekonomski razvoj opštine Šid.

Prema rečima Maje Pilipović, predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bačka Palanka jedna od prvih opština koja je još 2015. godine usvojila LAP u oblasti rodne ravnopravnosti, a ove godine su kod Zavoda za ravnopravnost polova konkurisali za realizaciju aktivnosti u okviru aktuelnog LAP-a za period 2023-2026. godine kojim će biti obuhvaćeno sedam oblasti. „Prioritet je dat edukaciji i preventivi kada je u pitanju zdravlje devojčica i mladih žena. Biće sprovedene aktivnosti koje se tiču informisanja javnosti, pre svega omladine, o značaju i prednostima HPV vakcine s obzirom na to da postoje razne predrasude na tu temu. Posebno je važno što je i opština izdvojila sredstva za vakcinaciju čime će ova usluga biti besplatna i na taj način dostupna.“

Bespovratna sredstva dobilo je 18 opština sa teritorije AP Vojvodine i na ovaj način Zavod u skladu sa svojom delatnošću i misijom, nastavlja da pruža podršku lokalnim telima za rodnu ravnopravnost sa teritorije AP Vojvodine u cilju primene politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce i Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi.