Градоначелник Кикинде Никола Лукач на потписивању уговора

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је 16. децембра 2022. године уговоре са градоначелницима, председницима општина и представницима/ама локалних самоуправа са територије АП Војводине којима су додељена бесповратна средства за финансирање израде новог Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ЛАП) на територији својих општина и градова, као и за финансирање реализације активности из актуелних ЛАП-ова.

Бесповратна средства за израду новог ЛАП-а у износу од 3.396.750,00 динара добиле су општине Жабаљ, Беочин, Кикинда, Србобран, Бач, Инђија, Сремски Карловци, Бечеј, Сомбор и општина Тител, док је 2.649.000,00 динара издвојено за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова општина Нови Бечеј, Кула, Бечеј, Опово, Нови Кнежевац, Бачка Паланка, Шид, Чока и Апатин.

Локални акциони план као инструмент јавне политике на локалном нивоу има вишеструке користи за заједницу јер она, као и њени органи и други субјекти у заједници пројектују, планирају и предлажу посебне мере које локална заједница и други субјекти заједно предузимају у складу са конкретним потребама своје средине, а све у циљу отклањања неједнакости међу женама и мушкарцима и стварања једнаких могућности за реализацију њихових права. Сам процес планирања у коме учествују различити актери и актерке доприноси бољем функционисању заједнице, унапређује комуникацију и координацију институција, сарадњу са цивилним сектором, укључује грађанке и грађане, и на тај начин се повећава одговорност за спровођење мера и активности и транспарентније издвајање и трошење средстава из буџета.

Јелена Шушак, помоћница председнице општине Беочин

Јелена Шушак, помоћница председнице општине Беочин, општине која је добила средства за израду Локалног акционог плана рекла је да се показало да се без стратешких докумената које би локална самоуправа требало да има у свакој области, реализација активности на крају сведе на ентузијазам појединца или појединке. „Веома је важно да сви актери и актерке и све институције делују заједно и преузимају одговорност, свако у свом делу могућности и утицаја када је у питању унапређење положаја жена и мушкараца у локалној средини“.

У складу са препознатим проблемима у конкретној локалној заједници и у складу са надлежностима и могућностима саме локалне самоуправе, за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова, општине су изабрале следеће циљеве: превенција и унапређење безбедности путем информисања јавности о родно заснованом насиљу (Нови Бечеј и Чока); едукација сеоских жена и промоција здравствене заштите жена (Опово); промоција резултата и достигнућа жена на локалном нивоу и финансирање опреме за жене предузетнице (Нови Кнежевац); едукација становника/ца општине из руралних средина и родитеља девојчица узраста 12-14 година о значају ХПВ вакцине (Бачка Паланка); унапређење услуга социјалне заштите кроз меру унапређења безбедности у заједници и превенција насиља (Апатин) и други.

Жељка Јарић, шефица одсека за Локални економски развој општине Шид са директорком Завода

Шид је општина која је захваљујући бесповратним средствима Завода у 2021. години израдила стратешки документ у области унапређења положаја жена. Своју опредељеност да настави са активностима на овом пољу показала је учествовањем на конкурсу Завода за реализацију активности из актуелног ЛАП-а. „Општина Шид ће реализовати активности у области родно одговорног буџетирања, заштите и права омладине у средњим школама, промоције права особа са инвалидитетом и друге активности којима се подиже свест јавности о значају родне равноправности“ – рекла је  приликом потписивања уговора Жељка Јарић, шефица одсека за Локални економски развој општине Шид.

Према речима Маје Пилиповић, председнице Савета за родну равноправност општине Бачка Паланка  једна од првих општина која је још 2015. године усвојила ЛАП у области родне равноправности, а ове године су код Завода за равноправност полова конкурисали за реализацију активности у оквиру актуелног ЛАП-а за период 2023-2026. године којим ће бити обухваћено седам области. „Приоритет је дат едукацији и превентиви када је у питању здравље девојчица и младих жена. Биће спроведене активности које се тичу информисања јавности, пре свега омладине, о значају и предностима ХПВ вакцине с обзиром на то да постоје разне предрасуде на ту тему. Посебно је важно што је и општина издвојила средства за вакцинацију чиме ће ова услуга бити бесплатна и на тај начин доступна.“

Бесповратна средства добило је 18 општина са територије АП Војводине и на овај начин Завод у складу са својом делатношћу и мисијом,  наставља да пружа подршку локалним телима за родну равноправност са територије АП Војводине у циљу примене политике једнаких могућности за жене и мушкарце и Закона о родној равноправности у пракси.