У уторак, 21. маја у Дому ученика средњих школа “Бранково коло” у Новом Саду одржана је радионица на тему Родне равноправности. Са средњошколцима је у оквиру секције Култ-туре подстакнута дискусија на ову тему, а циљ је био чути девојчице и младиће како размишљају и разумеју родну равноправност.

У име Завода за равноправност полова радионици је присуствовала Катарина Крајновић, сарадница за односе са јавношћу, која је представила рад устанве и објаснила ученицима и ученицама шта заправо значи појам родне равноправности и помогла им да разумеју разлику између категорија пола и рода.

Ученици и ученице су кроз вежбу, користећи родну перспективу и “родне наочаре”, имали задатак да уоче у којим све областима друштва постоји неравноправни положај жена и да ли постоје родне разлике када причамо о положају жена и девојчица у образовању, спорту, политици, приватном окружењу, медијима итд, као и да ли постоје разлике у очекивањима друштва када је у питању однос према здрављу, старењу и лепоти жена и мушкараца.

Рад са дечацима и девојчицама на тему родне равноправности веома је важан јер оснаживањем младих да препознају штетне друштвене норме и да им се ефективно супротставе, развијамо критичну масу младих који, користећи стечено знање и вештине, доносе одлуке које доприносе здрављу, ненасилном решавању проблема у односима међу њима и стварамо друштво једнаких и равноправних.