Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova uspostavljena 2006. godine, od osnivanja predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove i kao takva jedinstvena je u regionu.

Cilj izdavanja knjiga je da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje: žena i o ženama u akademskoj zajednici, stručne i šire javnosti, rodnih lokalnih mehanizama, aktivista u nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinara i novinarki, prosvetnog kadra u školama i na fakultetima, zaposlenih u institucijama i ustanovama kulture, lokalne zajednice i drugih zainteresovanih osoba.

Izdavačka delatnost Zavoda podeljena je u šest edicija i predstavlja trajno svedočanstvo o istoriji i iskustvima ženskog aktivizma, rezultatima i znanjima koji su proizveli progresivne mere i politike za unapređenje jednakih mogućnosti.
Od 2016. godine ustanovljen je Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti, kojim se omogućava vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.

Ta nova znanja namenjena su neposrednoj praksi pre svega u nastavi na raznim stupnjevima obrazovanja, s jedne strane, a sa druge, afirmaciji autorki u raznim domenima novih znanja: u oblasti nasleđa ženskih prava (AFŽ), životnih priča žena iz nacionalnih zajednica, umetnosti, u osnovnom obrazovanju ili u pojedinim institucijama. Zavod je svojom izdavačkom politikom nastojao da podjednako afirmiše znanja o različitostima (žene sa invaliditetom, žene iz nacionalnih zajednica) i time pokaže bogatstvo empirijskih podataka.

U poslednjih nekoliko godina, Zavod ostvaruje značajnu saradnju sa distributivnim centrima i izvoznicima knjiga (Bookbridge, DATA status, Serbica Books), pa je tako za potrebe internacionalnih i domaćih biblioteka, kao i naučnika i naučnica kojima je potrebna literatura iz oblasti rodne ravnopravnosti, u najpoznatije svetske biblioteke, slavističke centre, fakultete i inostrane knjižare prosleđeno 20 naslova odnosno blizu 5000 primeraka knjiga iz izdavačke produkcije Zavoda za ravnopravnost polova.

Publikacije naših autorki ustupljene su Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu (Library of Congress, Washington), Britanskoj biblioteci u Londonu (The British Library-London), Univerzitetu Kornel u Njujorku (Cornell Univetsity, Ithaca, New York), Univerzitetu u Hamburgu – Institutu za slavistiku (Universität Hamburg, Deutschland, Fakultät für Geisteswissenschaft, Institut für Slavistik), Univerzitetskim katedrama u Kanadi i Americi, Filozofskom i Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu u Nišu, Filološkom fakultetu u Beogradu, Pravnom fakultetu u Beogradu, Osnovnom sudu u Novom Sadu, kao i brojnim nevladinim organizacijama, udruženjima, bibliotekama, pojedincima i pojedinkama.

Spisak izdanja Zavoda za ravnopravnost polova u periodu 2006-2020.