U okviru izdavačke delatnosti, Zavod za ravnopravnost polova objavio je knjigu Jelene Stefanović “Svilena koža i pileće srce – rodni stereotipi u romanima iz lektire za osnovnu školu” kao svoje 32. samostalno izdanje.

Autorka knjige analizira šest romana iz lektire za osnovnu školu i svoju istraživačku pažnju usmerava na traganje za rodnim stereotipima u različitim segmentima romana, pre svega u zastupljenosti i konstrukciji ženskih i muških likova, predstavljanju njihovog izgleda, njihovih osobina, ponašanja, profesija i vrednosti, osvetljavanju rodnih  odnosa, kao i odnosa likova prema zadatima rodnim ulogama. Rad ukazuje na zanemarene i često neprepoznate aspekte obrazovnog procesa koji omogućavaju da se rodna neravnopravnost perpetuira, ali istovremeno nudi nove interpretacije romana iz lektire i konkretne načine na koji se oni mogu analizirati na časovima književnosti kako bi deca razvila kritički odnos prema rodnim stereotipima prisutnim u tekstovima i rodnoj neravnopravnosti u društvu.

Rad “Svilena  koža i pileće srce” je osma publikacija objavljena u okviru edicije “Roza Luksemburg” posvećene doktorskim i master radovima na temu rodne ravnopravnosti koja je pokrenuta sa ciljem da predstavi i afirmiše stručnjake i stručnjakinje koji se bave rodnim politikama.

Knjigu u elektronskom formatu možete preuzeti ovde.