У оквиру издавачке делатности, Завод за равноправност полова објавио је књигу Јелене Стефановић “Свилена кожа и пилеће срце – родни стереотипи у романима из лектире за основну школу” као своје 32. самостално издање.

Ауторка књиге анализира шест романа из лектире за основну школу и своју истраживачку пажњу усмерава на трагање за родним стереотипима у различитим сегментима романа, пре свега у заступљености и конструкцији женских и мушких ликова, представљању њиховог изгледа, њихових особина, понашања, професија и вредности, осветљавању родних  односа, као и односа ликова према задатима родним улогама. Рад указује на занемарене и често непрепознате аспекте образовног процеса који омогућавају да се родна неравноправност перпетуира, али истовремено нуди нове интерпретације романа из лектире и конкретне начине на који се они могу анализирати на часовима књижевности како би деца развила критички однос према родним стереотипима присутним у текстовима и родној неравноправности у друштву.

Рад “Свилена  кожа и пилеће срце” је осма публикација објављена у оквиру едиције “Роза Луксембург” посвећене докторским и мастер радовима на тему родне равноправности која је покренута са циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који се баве родним политикама.

Књигу у електронском формату можете преузети овде.