zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Program ekonomskog osnaživanja

Vlasnice kuće

Strateški program povratka na selo Pokrajinske vlade osmišljen je sa ciljem podsticanja razvoja ruralnih sredina, poboljšanja demografske strukture, unapređenja ekonomskog položaja žena i povećanja broja žena vlasnica nepokretnosti. Imajući u vidu alarmantne podatke o napuštanju vojvođanskih sela, smanjenju broja dece u seoskim školama, napuštenim posedima i kućama širom Vojvodine, u saradnji sa nekoliko pokrajinskih institucija, osmišljen je „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“, u nastojanju da potencijali i kapaciteti vojvođanskih sela dođu u fokus javnih politika i ponude bračnim parovima selo kao moguću destinaciju i mesto za život.

Jedan od ciljeva Konkursa uvažio je istraživačke podatke Zavoda za ravnopravnost polova o vrlo malom broju žena koje poseduju imovinu nad kućama i imanjima. Konkurs je bio prilika da se kuće ravnopravno uknjiže na bračne ili vanbračne partnere.

Finansijska podrška Pokrajinske vlade bračnim parovima bila je neophodna jer bez ovakvih modela podrške oni ne mogu sebi da obezbede stambeni prostor, ali i podsticajna jer utiče na poboljšanje demografske strukture i oživljavanje vojvođanskih sela.

Konkurs se realizuje od 2015. godine i do 2020. godine je 293 porodice je dobilo svoj dom, a iz pokrajinskog budžeta je za tu namenu izdvojeno 286 miliona dinara. Na ovaj način 293 žena je postalo suvlasnica nepokretnosti, a kao najtraženija pokazala su se sela sa teritorija opština Bačka Palanka, Vrbas, Šid i Subotica.

Mladi bračni parovi konačno u svom domu

Direktorka pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin posetili su u utorak 29. septembra 2015. godine dom porodice Dulić u Đurđinu...

Uručeni ugovori mladim bračnim parovima za kupovinu kuće na selu

Predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić uručio je 15. juna 2015. godine mladim bračnim parovima iz Vojvodine ugovore za kupovinu kuća na selu. Ugovore je dobio 41 bračni par, koji se opredelio za život na selu. Za ovaj projekat, Pokrajinska vlada opredelila je 40...

Program unapređenja položaja žena iz nacionalnih manjina

Zavod je prvi put od svog osnivanja u 2017. godini pokrenuo podsticajni program namenjen pripadnicama nacionalnih manjina. Ovaj pionirski poduhvat i pilot-program, realizovan je putem „Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena iz nacionalnih manjina za unapređenje njihovog položaja”. Ciljevi konkursa su bili usmereni na poboljšanje položaja, ekonomsko osnaživanje i edukaciju žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine i pružanje podrške projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina. Namera je bila da se putem projektnih ideja i ciljeva poveća njihova angažovanost i vidljivost kako u većinskoj, tako i u njihovoj manjinskoj zajednici. Naročito je pružena podrška onim projektima, javnim akcijama i kampanjama koji su za cilj imali podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

Konkurs je naišao na veoma dobar odziv ove ciljne grupe i organizacija koje se bave unapređenjem ženskih prava pripadnica nacionalnih manjina budući da su brojna istraživanja i podaci ukazali da je položaj žena pripadnica nacionalnih manjina višestruko nepovoljan, te je unapređenje njihovog položaja putem razvojnih projekata obaveza i zadatak institucija. U periodu od 2017. do 2020. godine sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja dobilo je 47 organizacija i udruženja koja se bave unapređenjem položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je blizu 500 žena iz crnogorske, rumunske, mađarske, hrvatske, romske i makedonske nacionalne zajednice koje žive na teritoriji AP Vojvodine.
Teme projekata obuhvatile su: radionice sa ciljem informisanja žena pripadnica nacionalnih zajednica o reagovanju u situaciji nasilja, predavanja o značaju zdravstvene zaštite i brige o sopstvenom zdravlju, edukacije o značaju rodne ravnopravnosti i povećanja profesionalne angažovanosti žena u sopstvenim nacionalnim zajednicama, kao i obuke o načinima traženja posla, započinjanja sopstvenog biznisa, odnosno ekonomskog osnaživanja i kreiranja ličnog plana profesionalnog razvoja.
U cilju afirmacije specifičnosti pojedinih nacionalnih zajednica, osmišljeni su projekti koji su se bavili organizacijom festivala, manifestacija i izložbi sa ciljem promocije različitih kultura nacionalnih zajednica sa teritorije Vojvodine. Aktivnosti su takođe bile usmerene i na obuke o promociji sopstvenih proizvoda karakterističnih za određenu nacionalnu manjinu i razvijanja ideja o njihovom plasmanu u cilju dodatnih prihoda za udruženja žena.

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.