zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs +381 21 66 15 133

Edukativni programi

Edukativni programi Zavoda osmišljeni su sa ciljem da se poveća znanje o značaju rodne ravnopravnosti i potrebi ugrađivanja rodne perspektive u sve sfere društvenog života.

Kako izveštavati o nasilju prema ženama?

Na koji način mediji izveštavaju o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, odnosno kako kreiraju i održavaju rodno zasnovane stereotipe, i kako mogu, poštujući etičke principe i profesionalne standarde struke, da doprinesu pozitivnoj promeni, bila je tema...

Organske farme kao preduzetnička šansa žena u ruralnim sredinama

Organska proizvodnja razvijena je u 160 zemalja a njome se bavi 1,9 miliona proizvođača. Cilj organske proizvodnje je ekonomski i ekološki profit uz očuvanje životne sredine primenom preventivnih mera i predostrožnosti uz visoku etičnost. Specifičnost ovako uzgajanoj...

Obuke žena u oblasti organske proizvodnje

Zavod za ravnopravnost polova i u 2015. godini  kreira obuke žena u oblasti organske proizvodnje. Ideja  je da pokrenemo otvorene škole  edukacije, specifične za pojedine regione Vojvodine, a istovremeno primere dobre prakse. U subotu 27. juna 2015. godine, članice i...

Mentoring podrška u oblasti organske proizvodnje

Obuka i mentoring podrška putem „Otvorenih škola edukacije“ u oblasti organske proizvodnje održana je u utorak 16. juna 2015. godine u Centru za organsku proizvodnju iz Selenče. U obuci je učestvovalo 26 žena iz 8 seoskih ženskih udruženja sa teritorije Vojvodine...

“OTVORENA ŠKOLA EDUKACIJE” u oblasti organske proizvodnje

Obuka putem „Otvorenih škola edukacije“ u oblasti organske proizvodnje za 26 žena počeće u utorak 16. juna 2015. godine, u 10.30 časova u prostorijama Centra za organsku proizvodnju iz Selenče (ulica Maršala Tita 102). Obuka je organizovana u okviru projekta...

Obuka za žene “Neophodna znanja o rodnoj ravnopravnosti”

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački i samostalna stručna saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović održale su 16. marta 2015. godine u Gložanu predavanje na temu “Neophodna znanja o rodnoj ravnopravnosti” u okviru projekta “O rodnoj...