Zavod za ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti sa ciljem objavljivanja stručne literature i promocije stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti. Takođe, cilj je doprineti poboljšanju i osavremenjivanju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rodne ravnopravnosti, obogatiti fond literature o dostignućima žena u najrazličitijim oblastima života i afirmisati istraživačke rezultate studenata i studentkinja rodnih studija.

Konkurs je otvoren do 15. juna 2019. godine, a više informacija možete dobiti na linku Javni konkursi